Modele biznesowe funkcjonowania przedsiębiorstw w sieciach przemysłowych 4.0

Parametry techniczne sieci 5G stwarzają możliwość zapewnienia odpowiedniej jakości komunikacji elektronicznej pomiędzy zakładami o poziomie gwarancji, jaki do tej pory był możliwy w ramach jednego zakładu czy też specyficznie skonfigurowanej sieci VPN. Specyfikacja ta pozwala na uzyskanie gwarantowanej jakości również na łączach bezprzewodowych. Dzięki temu automatyzacja może przejść w robotyzacje nie tylko w ramach jednego zakładu, ale możliwe jest zarządzanie całością procesów produkcyjnych, technologicznych i biznesowych w czasie rzeczywistym w odniesieniu do wielu zakładów. Dlatego staje się możliwe tworzenie sieci przedsiębiorstw, w ramach których maszyny, aplikacje i systemy komunikują się między sobą bez pośrednictwa obsługi pracowników. Cyfrowa produkcja rozproszona staje się rzeczywistością technologiczną, do której nie posiadamy odpowiednich ram prawnych, a więc również modeli biznesowych, w oparciu o które taka współpraca mogłaby się opierać. zatem pytanie o modele biznesowe jest znacznie pojemniejsze i fundamentalne, niż się to może wydawać na pierwszy rzut oka. W ramach panelu chcielibyśmy zainicjować dyskusję, dzięki której przedsiębiorcy i twórcy prawa gospodarczego będą proponować rozwiązania, dzięki którym inwestycje w sieci 5G i integrację horyzontalną zakładów będą wspierane odpowiednimi modelami biznesowymi.