Współpraca europejskiego przemysłu cyfrowego - Wolfgang Weber – CEO, ZVEI

Przyszłość cyberbezpieczeństwa i zaufania cyfrowego

Konsolidacja rynku telekomunikacyjnego w kontekście norm prawnych i praktyki regulacyjnej

Finansowanie inwestycji

e-Commerce i nowoczesne metody płatności

Cyfrowa transformacja płatności – wyzwania nowej dekady

Kierunek zmian regulacji prawnych a przyszłość rozwoju sektora cyfrowego prawo autorskie i podatek

Prezentacja programowa FGTIME

Uwalnianie potencjału Przemysłu 4.0

Popyt i podaż jako klucz do zrównoważonego rozwoju zasobów światłowodowych. Panel Komisarzy szerokopasmowych ITU

Platformy i płatności mobilne

Sztuczna inteligencja – podstawa technologiczna przemysłu 4.0

System kształcenia ustawicznego dla gospodarki sieciowej

MŚP w obliczu wyzwań związanych z ekologią i przemysłem 4.0

E-zdrowie

Internet rzeczy powszechnego użytku

Czy w Polsce jest szansa na Smart City ?

E-zdrowie

Sztuczna inteligencja – podstawa technologiczna przemysłu 4.0

Innowacje dla Cyberbezpieczeństwa

Współpraca – nauka – biznes – jak to robić w cyfrowej rzeczywistości?

Bariery prawne – jak pogodzić ochronę konkurencji z ochroną współpracy?

Zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym

Normy i standardy gospodarki sieciowej

Architektura sieci przemysłowych

Innowacje dla Cyberbezpieczeństwa

Cyfrowe pieniądze w społeczeństwie 5.0

System kształcenia ustawicznego dla gospodarki sieciowej