• Home
  • /
  • Archives

Marek Konopczyński

Życiorys naukowy i zawodowy Wykształcenie: Profesor nauk społecznych –2014 Doktor habilitowany nauk humanistycznych- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -2007 Doktor nauk humanistycznych– Uniwersytet Warszawski– 1986 Magister pedagogiki specjalnej – Uniwersytet Jagielloński– 1982 Doświadczenie zawodowe: * Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii      Uniwersytetu w Białymstoku 2016- * Profesor zwyczajny Uniwersytet…

Read More

Jerzy Kalinowski

Jerzy obecnie zajmuje się przede wszystkim wsparciem innowacyjnych startupów w rozwoju biznesowym oraz pozyskaniu finansowania poza granicami Polski. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, wykorzystania cyfrowych technologii w gospodarce, innowacji i startupów. W swojej karierze zawodowej miał okazję pracować w blisko 20 krajach. Przez wiele lat był partnerem w dziale Management Consulting w międzynarodowej firmie…

Read More

Marcin Bochenek

Doradca Dyrektora NCBR. Manager, ekspert w dziedzinie marketingu, public relations, edukacji medialnej, internetu, nowych mediów i telewizji. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Kurs Strategiczno – Obronny w Akademii Obrony Narodowej (1993), ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, zdał egzamin państwowy (w latach 1998 -2001 w RN Orbisu). Stypendysta USIA w Stanach…

Read More

Wojciech Kamieniecki

Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Doktor Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego. Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii i zarządzania. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w…

Read More