• Home
  • /
  • Archives

Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwo Cyfryzacji Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – Wydział Cybernetyki. 1998-2008 zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a następnie zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciel Polski w NATO Information Assurance Sub-Committee i grupach roboczych: Common Criteria, Interconnection of Networks oraz NATO PKI Advisory Cell. 2007-2008 oddelegowany…

Read More

Jacek Czech

– Pełnomocnik  w  THALES ds.  cyberbezpieczeństwa – dyrektor ds. Rozwoju w Krajowej Izbie Gospodarczej, – Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej – V-ce Prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES Od II połowy lat ’80-tych aktywnie działa w sektorze telekomunikacyjnym i IT. Przez 10 lat pracował w strukturach Telekomunikacji Polskiej SA oraz Orange Polska…

Read More

Mariusz Rawski

Dr hab. inż. Mariusz Rawski jest profesorem uczelni Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych badaniach i projektach związanych z projektowaniem i realizacją cyfrowych systemów przetwarzania informacji m.in. dla cyberbezpieczeństwa, high-performance computing, software-defined networking. Dr hab. inż. Mariusz Rawski jest autorem lub współautorem ponad 140 publikacji…

Read More

Przemek Jaroszewski

Kierownik Zespołu CERT Polska, działającego w NASK PIB. Z wykształcenia programista i psycholog społeczny. Ma kilkanaście lat doświadczenia w bezpieczeństwie teleinformatycznym, a w swojej karierze zaangażowany był w wiele krajowych i międzynarodowych projektów związanych ze współpracą zespołów reagujących oraz wymianą danych. Współautor materiałów szkoleniowych oraz trener w programach dla zespołów reagujących, m.in. TRANSITS oraz ENISA…

Read More

prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz

Profesor nauk technicznych. Zastępca Dyrektora – Dyrektor ds. Naukowych Państwowego Instytutu Badawczego NASK i kierownik Centrum Badań i Transferu Technologii. Członek Rady Naukowej NASK. Absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (PW), gdzie kolejno uzyskała stopnie doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka. W 2017 r. otrzymała nominację profesorską. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie…

Read More

Andrzej Kozłowski

redaktor naczelny portalu CyberDefence24.pl należący do grupy Defence24. Doktor nauk politycznych. Autor ponad 15 publikacji naukowych i uczestnik ponad 30 konferencji (m.in. King’s College, University of Manchester, Goethe University Frankfurt). Prowadzi wykłady i konwersatoria na Uniwersytecie Łódzkim i Collegium Civitias z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu i cyberbezpieczeństwa. Odbył staże w Hague Center for Strategic Studies,…

Read More

Marcin Bochenek

Doradca Dyrektora NCBR. Manager, ekspert w dziedzinie marketingu, public relations, edukacji medialnej, internetu, nowych mediów i telewizji. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Kurs Strategiczno – Obronny w Akademii Obrony Narodowej (1993), ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, zdał egzamin państwowy (w latach 1998 -2001 w RN Orbisu). Stypendysta USIA w Stanach…

Read More