Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
System Kształcenia - 12 Forum Gospodarcze TIME
Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
System kształcenia ustawicznego dla gospodarki sieciowej
Wprowadzenie Równe Szanse I Umiejętności: System Kształcenia Ustawicznego Dla Gospodarki Sieciowej
Jim O’Connor – CEO, United States Telecommunications Training Institute
Moderator  Philippe Defraigne – Founding Director, Cullen-International
Paneliści Dominique Lazanski – Director and principal consultant, Last Press Label
prof.Mariusz Bednarek – Wiceprezes Zarządu, Instytut Industry 4.0
Andrzej Dulka – CEO, PIIT
Joanna Pruszyńska-Witkowska – Wiceprezes, FutureCollars
Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT

Postulat głębokiej reformy obecnego systemu edukacji, kształcenia zawodowego i systemu kształcenia ustawicznego wybrzmiewa praktycznie we wszystkich dyskusjach dotyczących postępu technicznego, cyfryzacji i rynku pracy. Biznes stale zwiększa nakłady szkolenia kadry pracowniczej mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych do realizacji zadań przedsiębiorstwa. Działania te jedynie w bardzo ograniczonym zakresie niwelują proces erozji wiedzy i umiejętności nabytych w procesie edukacji i kształcenia. W obecnym ustroju przedsiębiorstwa nie mają ani kompetencji ani możliwości prowadzenia i finansowania powszechnego systemu kształcenia ustawicznego. Biorąc pod uwagę dynamikę procesów edukacyjnych i kształcenia, już jesteśmy spóźnieni, a brak takiego systemu powoduje narastający problem wszelkiego rodzaju wykluczeń, z których wykluczenie cyfrowe jest szczególnie dotkliwe indywidualnie i społecznie. Potrzebujemy systemu w którym:

  • obywatele będą przygotowani do życia w rzeczywistości, w której uczenie się będzie obowiązkiem przez całe życie, gdyż ze względu na tempo postępu technicznego będą bardzo często zmuszeni do kilkukrotnej zmiany zawodu,
  • system kształcenia ustawicznego będzie miał charakter powszechny, a jego program będzie dynamicznie reagował na potrzeby rynku pracy,
  • system pozwalający obywatelom rozumieć istotę nowych możliwości technicznych i sposoby korzystania z nich w sposób prawidłowy i efektywny społecznie, ekonomicznie i środowiskowo.

Andrzej Dulka

PIIT

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami w branży wysokich technologii i telekomunikacji. Doświadczony biznesmen, zarządzał ekspansją handlową firmy. Odniósł sukcesy w zarządzaniu zmianą i transformacją międzynarodowych przedsiębiorstw. Bierze aktywny udział w wielu konferencjach, występuje publicznie oraz często zabiera głos w mediach.

MOCNE STRONY
Zarządzanie zmianą i przywództwo – z sukcesem połączył krajowe organizacje należące do międzynarodowych korporacji, zatrudniające ponad 1500 pracowników, zmieniając strukturę, procedury, transformując kulturę firmy i jednocześnie osiągając wyznaczone rynkowe cele taktyczne i strategiczne

Nakierowanie na wyniki – zbudował i wdrożył kompleksową strategię ekspansji handlowej na rynkach sprzedaży bezpośredniej i pośredniej w Polsce i na arenie międzynarodowej, włączając w to obszar zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie relacjami – zarządzał relacjami z poziomem decyzyjnym klientów, a także instytucjami regulującymi rynek, rządowymi, administracją lokalną , naukowymi i branżowymi

Relacje publiczne – brał aktywny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych, występuje publicznie oraz był obecny w mediach

Zarządzanie przedsiębiorstwem – jako wieloletni Dyrektor Zarządzający był odpowiedzialny za budżet, strukturę, organizację przedsiębiorstwa, rozwój i motywację pracowników, przygotowanie plany sukcesji, wdrażał nowe procedury i współpracę ze związkami zawodowymi

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Alcatel-Lucent Polska, Grupa Nokia (Warszawa) 2007-2019
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Handlowy w Polsce 2007-2018
Dyrektor Zarządzający dla Projektów Szerokopasmowych 2016-2019
Dyrektor Handlowy dla Europy Centralnej i Wschodniej 2011-2012

Zarządzał działaniami korporacji i rozwojem sprzedaży w dużych projektach na rynku zamówień publicznych: kompleksowe zarządzanie zintegrowanymi działaniami w oparciu o prawo zamówień publicznych, budowa modelu biznesowego, wybór partnerów, negocjacje kontraktów i nadzór nad realizacją projektów w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne i fundusze europejskie. Zarządzanie relacjami z decydentami.
Zarządzał rozwojem korporacyjnej sprzedaży pośredniej na rynek przedsiębiorstw: wybór i zarządzanie partnerami biznesowymi, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami.
Zarządzał rozwojem sprzedaży na rynki rozwojowe operatorów telewizji kablowej i lokalnych operatorów usług telekomunikacyjnych
Zarządzał korporacyjną sprzedażą do krajów Europy centralnej i wschodniej
Otrzymał nagrodę dla Najlepszej Firmy Telekomunikacyjnej 2008
Lucent Technologies (Warszawa) 1997-2007
Dyrektor Handlowy dla Europy Wschodniej 2004-2007
Dyrektor Handlowy na Polskę 1997-2004

Zarządzał zespołem handlowym odnotowując najwyższy w korporacji w Europie wskaźnik satysfakcji klienta przez kolejne 4 lata
Został uhonorowany nagrodą Prezesa Lucent Technologies za wyniki 2004
W 1995 i 2004 uzyskał dyplom z wyróżnieniem za indywidualne wyniki handlowe
Był członkiem korporacyjnego programu rozwojowego dla liderów sprzedaży
AT&T (Warszawa) Przedstawiciel Handlowy 1994-1997

Zarządzał przygotowanie ponad 160 ofert i 80 kontraktów handlowych o rocznej wartości 40-70M€
Zarządzał wprowadzeniem ponad 7 innowacyjnych technologicznie rozwiązań na rynek w obszarze telekomunikacji stacjonarnej, mobilnej, IP i szerokopasmowej
Maxon (Warszawa) Dyrektor Handlowy 1993-1994

Kompleksowo zarządzał działalnością firmy w obszarze wyników finansowych, działań operacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedażą, łańcuchem dostaw podwajając wynik finansowy
ENERGOPOL and WELT-POL (Warszawa) Kierownik handlowy 1987-1992

Nadzorował i negocjował międzynarodowe kontrakty i działalność handlową spółki zależnej
Politechnika Koszalińska Asystent 1983-1987

Obronił pracę doktorską w obszarze zastosowań mikrokomputerów w procesach produkcyjnych, był autorem patentu.
DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Prezes
2015- teraz
European Federation of ICT, Telecom & Media Engineers
Członek Rady Dyrektorów
2015-teraz
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
Wiceprzewodniczący Sekcji
2012-teraz
Fundacja Wspieranie Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Przewodniczący

2006-2018
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki I Telekomunikacji
Przewodniczący
2012-2018
Instytut Łączności Członek Rady
Naukowej
2011-2014
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Członek

2006-2014
ODZNACZENIA I NAGRODY
Złoty Krzyż Zasługi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2010
Statuetka Złoty Cyborg Liderzy polskiego przemysłu informatycznego i telekomunikacyjnego 2009

INNE DOŚWIADCZENIA
Liczne szkolenia w obszarach strategicznego zarządzania biznesem, psychologii biznesu i sztuki motywacji, umiejętności komunikowania z mediami, zarządzania zespołem handlowym, długofalowego, rentowanego zarządzania sprzedażą, strategii negocjacji, zarządzania sprzedażą technicznych rozwiązań, sztuki efektywnej prezentacji, techniczne i produktowe

EDUKACJA
Międzynarodowy Program MBA (studia stacjonarne), Nyenrode University, Holandia 1997
Studia doktorskie w dziedzinie automatyki przemysłowej Moskiewski Uniwersytet Górniczy 1987
Studia Magisterskie w dziedzinie automatyki Dyplom z wyróżnieniem
Moskiewski Uniwersytet Budowalny 1983
ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE
strategiczne zarządzania, psychologia biznesu

JĘZYKI
polski – język ojczysty, rosyjski i angielski – biegle, niemiecki – podstawy

ZAINTERESOWANIA
twórczość Dostojewskiego, muzyka klasyczna, nordic-walking, pływanie

Andrzej Dulka

PIIT

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami w branży wysokich...

Dominique Lazanski

Dominique Lazanski jest londyńską konsultantką ds. polityki i strategii cyfrowej oraz Dyrektorem własnej firmy, Last Press Label. Obecnie jest konsultantem w brytyjskim Departamencie Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu oraz firm związanych z telefonią komórkową. Poprzednio była Dyrektorem ds. polityki Publicznej i Relacji Instytucjonalnych w GSMA i pracowała nad polityką bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzaniu Internetem, włączając w to koordynację z ONZ, OECD, WTO i innymi podmiotami. W kwietniu 2014 r. zasiadała w wielostronnym komitecie wykonawczym ds. NetMundial i do 2018 r. działała przez 3 lata w wielostronnej grupie doradczej Forum Zarządzania Internetem. Pod koniec 2019 r. artykuł „Zarządzanie w tworzeniu międzynarodowych standardów technicznych: model trójstronny” został opublikowany w Chatham House Cyber Journal.
Dominique Lazanski była członkiem Brytyjskiej Grupy Użytkowników Otwartych Danych w Gabinecie w latach 2012-2014 oraz Rady ds. Przejrzystości Podatkowej w Urzędzie Skarbowym i Celnym Jej Królewskiej Mości w 2013 r. Uczestniczy w Wielostronnej Grupie doradczej ds. Zarządzania Internetem w Wielkiej Brytanii. Pracowała nad pierwszą Konferencją Cyberprzestrzeni z Brytyjskim Biurem Spraw Zagranicznych i ICC w Londynie dla zabezpieczenia uczestnictwa biznesu w konferencji. W 2015 r. była Ekspertem ONZ ds. Dostępu i Łączności.
Dominique Lazanski rozpoczęła karierę od stanowisk w Yahoo, eBay i Apple, gdzie pomogła otworzyć pierwsze sklepy iTunes w USA. W 2005 r. przeprowadziła się do Londynu, aby ukończyć studia magisterskie z zarządzania systemami informatycznymi w London School of Economics. Od tego czasu pracuje w polityce, z czego trzy lata spędziła w TaxPayers’ Alliance, pracując nad polityką cyfrową.
Dominique posiada tytuł licencjata na Uniwersytecie Cornell, drugi stopień magistra na Uniwersytecie w Bath i obecnie pracuje nad doktoratem. Jest amatorką-biatlonistką, interesuje się japońskim haftem, podróżami, wędrówkami i narciarstwem biegowym.

Dominique Lazanski

Dominique Lazanski jest londyńską konsultantką ds. polityki i strategii cyfrowej...

Joanna Pruszyńska-Witkowska

FutureCollars

Współzałożycielka i wiceprezes FutureCollars, szkoły programowania, której misją jest demokratyzacja dostępu do edukacji i rozwoju zawodowego w IT. Mentorka w programie “Tech Leaders” i inicjatorka projektu „Znane Ekspertki”, którego celem jest zwiększenia udziału i widoczności kobiet w życiu gospodarczym i społecznym. Organizatorka polskiej edycji Ada Lovelace Festival oraz „Dnia Kariery Kobiety w IT” z warsztatami programowania i debatami technologicznymi z udziałem kobiet w IT.
Wydawca raportu “Kobiety w Technologiach” przedstawiającego 100 najbardziej wpływowych kobiet w sektorze IT w Polsce. Zdobyła tytuł Człowieka Roku magazynu Brief. Przez 20 lat związana z branżą komunikacyjną, jako prezes agencji PR Headlines Porter Novelli. Posiada bogate doświadczenie w kampaniach PR-owych wielokrotnie nagradzanych przez jury międzynarodowe i krajowe. Joanna jest częstym prelegentem konferencji gospodarczych w Polsce oraz szczęśliwą żoną i matką czwórki dzieci.

Joanna Pruszyńska-Witkowska

FutureCollars

Współzałożycielka i wiceprezes FutureCollars, szkoły programowania, której misją jest demokratyzacja...

prof. Mariusz Bednarek

Instytut Industry 4.0

Posiada wiele lat doświadczenia jako doradca biznesowy oraz profesor  tytularny i „visiting” Uniwersytetów i Szkół Wyższych polskich, meksykańskich, kanadyjskich, amerykańskich i hiszpańskich. Konkretne doświadczenia przemysłowe obejmują m.in. zakłady m.in. Boscha, Delco -Remy,  Valeo,  Eagle Pitcher,  General Motors, General Electric  , CCHBC, PHO, Delfo SA.

Piastował funkcje Rektora oraz Dziekana . Członek European Academy of Arts, Sciencies an Humanities . Uczestniczył w wielu projektach i wdrożeniach  przemysłowych oraz pracach badawczych związanych z innowacjami  procesów produkcyjnych i zarządzania w tym Lean Manufacturing i World Class Manufacturing. Wyniki tych prac pozwoliły przedsiębiorstwom na usprawnienie działań podejmowanych w zakresie m.in.: zmniejszenia kosztów, modernizacji i doskonalenia systemów zarządzania i produkcyjnych. Pracował w  zakładach przemysłowych w  Europie, jak również dla firm samochodowych francuskich, niemieckich, amerykańskich .Włada kilkoma językami i posiada znajomość rożnych kultur społecznych. Był Dyrektorem Wykonawczym i członkiem Zarządu Iberia Motor Capital Group oraz sekretarzem polskiej sekcji BAIC. Wydał wiele publikacji i prac związanych z usprawnieniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest ekspertem opiniującym projekty programów prac naukowo-badawczych w UE i NAFTA. Profesor PW i SAN. Wiodący konsultant AMS Consulting

prof. Mariusz Bednarek

Instytut Industry 4.0

Posiada wiele lat doświadczenia jako doradca biznesowy oraz profesor  tytularny...

Philippe Defraigne

Cullen-International

Philippe Defraigne jest dyrektorem założycielem Cullen International, firmy monitorującej zmiany regulacyjne w dziedzinie telekomunikacji, gospodarki cyfrowej, mediów, prawa pocztowego i prawa konkurencji. Z wykształcenia jest ekonomistą i przez ostatnie 30 lat analizował regulacje telekomunikacyjne i rozwój rynku. Jest regularnym uczestnikiem konferencji, zabiera głos i przewodniczy wydarzeniom w Europie, Ameryce Łacińskiej i MENA.

Karierę telekomunikacyjną rozpoczął jako badacz na Uniwersytecie w Namur w latach 80. W latach 1991-1994 pracował dla Komisji Europejskiej, gdzie był głównie zaangażowany w proces legislacyjny, który doprowadził do przyjęcia dyrektywy w sprawie linii dzierżawionych ONP. Obecnie dużo podróżuje i doradza organom regulacyjnym i operatorom w 50 krajach.

Philippe Defraigne

Cullen-International

Philippe Defraigne jest dyrektorem założycielem Cullen International, firmy monitorującej zmiany...