Finansowanie inwestycji

Cyfrowy rozwój Polski – jak sieć 5G, przemysł 4.0 czy niezbędna podstawa funkcjonowania infrastruktury kraju czyli nowoczesna energetyka oparta o niekopalne surowce – wymagać będzie w najbliższych latach ogromnych inwestycji. Ich sfinansowanie to problem , którego rozwiązanie bez udziału nowoczesnego sektora bankowego i środków europejskich będzie po prostu niemożliwe. Już dziś trzeba o tym poważnie rozmawiać i przygotowywać się na kolejne wielkie inwestycyjne wyzwanie.

 • polityka gospodarcza kraju i usprawnienie procesów inwestycyjnych
 • zasady odpowiedzialnej bankowości, regulacje krajowe i ponad krajowe, monitoring stabilności finansowej
 • fundusze europejskie – jak wspomagać i stymulować rozwój gospodarki
 • Jak stworzyć finansową ofertę dla przedsiębiorców
 • finansowanie modernizacji sektora energetycznego
 • wspomaganie innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Płatności w Polsce – wyzwania nowej dekady

Po 30 latach od zmiany systemu politycznego i gospodarczego w Polsce nasz kraj zasadniczo przekształcił swój sektor finansowy i płatniczy, w wyniku czego plasuje się  obecnie w gronie najbardziej zaawansowanych krajów w tym zakresie  w Europie i nawet na świecie. Zawdzięcza ten stan w dużym stopniu zastosowaniu w systemach finansowych i płatniczych nowych technologii i narzędzi informatycznych. Utrzymanie pozycji lidera wymaga jednak już obecnie zdefiniowania wyzwań nowej dekady i zastanowienia nad sposobami poradzenia sobie z nimi. W tym kontekście ważne są odpowiedzi na m.in. następujące kwestie:

 • wpływ sieci 5G na sektor bankowy i technologie płatności
 • ile wygody klienta, ile bezpieczeństwa systemu finansowego
 • open banking – i co dalej?
 • rentowność sektora bankowego w warunkach fintechowej konkurencji.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym

Sztuczna Inteligencja (AI) jest uznawana za technologię kluczową dla rozwoju gospodarki, w tym także dla sektora finansowego. W tym kontekście istotne jest spojrzenie na AI  w kontekście

 • rozwiązań technologicznych
 • definicji prawnych
 • praktycznych zastosowań w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym
 • konsekwencji dla rynku pracy w sektorze.

e-Commerce i nowoczesne metody płatności

Elektroniczny handel  ma za sobą 25 lat rozwoju. I przewidywaną perspektywę dalszego dynamicznego rozwoju w globalnej skali. Jednocześnie w sferze płatności pozostaje obszarem – w stosunku do sektora finansowego – mniej  zestandaryzowanym i mniej regulowanym. W kontekście najbliższej przyszłości należy się zastanowić także m.in. nad problemami

 • zastosowań AI w e-Commerce
 • edukacji konsumentów
 • cybersecurity zarówno klientów, jak używanych systemów transakcyjnych.