Normy i standardy gospodarki sieciowej

Bezpieczeństwo cyfrowe rozumiane jako zbiór systemów ma dwa zadania:

  • przeciwdziałanie działalności przestępczej i wandalizmowi realizowanych za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej,
  • obrona przed dywersją i atakami o charakterze militarnym dokonywanymi przez wyspecjalizowane służby i jednostki wojskowe.

Dyrektywa NIS w swym dotychczasowym kształcie odnosiła się przede wszystkim do przeciwdziałania rozwojowi przestępczości w przestrzeni sieci cyfrowych, natomiast w bardzo ograniczony sposób odnosiła się do zagrożeń tworzonych przez organizację finansowane przez państwa, a nastawione na działania o charakterze wywiadowczym, dywersyjnym i wojskowym.

Historia pokazała np., że bardzo trudno jest odróżnić ataki cyfrowe wykonywane z chęci zysku od ataków mających cele wywiadowcze. Pojawiły się też ataki, których  celem jest stała i utajniona penetracja określonych sieci bez ujawniania tego faktu. Coraz częściej mamy do czynienia z wrogim oprogramowaniem, którego istotą jest zdolność wykonania ataku po bardzo długim czasie od momentu jego wprowadzenia. Wreszcie, mamy do czynienia z atakami informacyjnymi realizowanymi w otwartej przestrzeni publicznej Internetu, mediach społecznościowych, których cele i oddziaływanie są bardzo trudne do identyfikacji, a więc również bardzo trudno jest przeciwdziałać takim atakom. Wreszcie trzeba podkreślić, że zagrożenia jakie niesie ze sobą epoka cyfrowa mają z natury rzeczy charakter globalny.

Zatem potrzebujemy nowych norm i standardów, które będzie miały zastosowanie zarówno globalne jak i lokalne. Potrzebujemy standardów, które staną się podstawą znacznie ściślejszej współpracy pomiędzy państwami UE. Celem tych działań powinno być zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów jednostkowych jego realizacji.

Celem panelu jest opis nowej rzeczywistości oraz otworzenie dyskusji na temat rozwiązań, które można wprowadzić dość szybko oraz takich, które wymagają głębokich zmian oraz zmianę technologii produkcji i systemów zarządzania infrastrukturą komunikacji elektronicznej.