Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
6 forum - 12 Forum Gospodarcze TIME
Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
 • Home
 • /
 • Page

6 Forum Gospodarcze TIME

Postulowane kierunki rozwoju polskiej gospodarki

propozycje przemysłu elektronicznego i teleinformatycznego

Wyniki debaty nt. programu rozwoju na lata 2014-2020

Celem Forum Gospodarczego TIME było podsumowanie rocznej dyskusji, jaka odbyła się w środowisku przedsiębiorców przemysłu ICT na temat innowacyjnego podejścia do całości zagadnień związanych z energetyką i rozbudową infrastruktury technicznej (w szczególności telekomunikacyjnej i energetycznej). Polityka gospodarcza w latach 2014-2020 zdecyduje, w jakim stopniu wykorzystamy szansę dołączenia do grupy państw najwyżej rozwiniętych.  Za najważniejsze uznano wdrożenie innowacyjnych programów rozwoju infrastruktury sieciowej i energetyki.  W ramach paneli dyskusyjnych zaproponowano szereg konkretnych rozwiązań wymagających pilnie wdrożenia.

 1. Sformułowano propozycje zmian prawnych, organizacyjnych i programowych ułatwiających i przyspieszających inwestycje w tak zwaną zintegrowaną infrastrukturę techniczną, które uwzględniają kluczowe znaczenie gospodarcze innowacyjności i nowych technologii.
 2. Wskazano, że cyfryzacja stanowiąca główny nurt innowacyjnego rozwoju gospodarki i technologii, wkroczyła do energetyki i konieczne jest wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach i magazynach energii.

Ad. I. Odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań będziemy proponować w ramach Panelu I zatytułowanego TELEKOMNIKACJA W ŚWIECIE SMART. Cechą szczególną całości procesów cyfryzacji produkcji i usług jest konwergencja technologiczna będąca następstwem elektronizacji i informatyzacji systemów, produktów i usług. Sieci infrastruktury krytycznej również podlegają tak rozumianej konwergencji, skutkiem czego wszystkie sieci uzupełniane są o warstwę teleinformatyczną. Potrzeba zapewnienia odpowiednio gęstej sieci dróg, dostaw energii, wody i komunikacji elektronicznej uzasadnia jednoczesność budowy tych sieci, co zasadniczo ograniczy koszty budowlane inwestycji. Istotą problemu jest konieczność zmiany przestarzałych regulacji prawnych, które blokują holistyczne podejście do procesu projektowania i budowy sieci. Megaustawa, projektowana ustawa o korytarzach przesyłowych i nowe prawo budowlane to przykłady prób rozwiązania narastającego problemu. Jednak są to działania zbyt wolne i z reguły spóźnione, co powoduje, że nie możemy w pełni wykorzystać posiadanych możliwości oraz dostępności środków inwestycyjnych. W ramach zaplanowanej debaty programowej poświęconej zarysowanemu problemowi, skupiliśmy się na 4 najważniejszych blokach tematycznych:

 • zintegrowane inwestycje infrastrukturalne i telekomunikacyjne w korytarzach przesyłowych i na istniejących sieciach infrastruktury technicznej,
 • adresacja IPv6, jako fundament budowy warstwy „smart” sieci infrastrukturalnych i warunek konieczny rozwoju usług klasy M2M,
 • gospodarowanie dobrami rzadkimi i usprawnienie zarządzania zasobami dostępowymi do klienta końcowego,
 • adaptacja prawa budowlanego dla obniżenia kosztów inwestycji w zintegrowaną infrastrukturę dostępową i budynkową.

W ramach tych bloków zgłoszono postulaty, których realizacja spowoduje, że warstwą łączącą w całość użytkową wszystkie sieci infrastruktury technicznej będą sieci teleinformatyczne. Oczekiwanymi korzyściami z postulowanej integracji jest stworzenie możliwości technicznych pozwalających na:

 • istotną redukcję kosztów zarządzania i utrzymania,
 • powszechny dostęp do usług M2M,
 • szybki rozwój Internetu mobilnego i Internetu rzeczy,
 • zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki,
 • redukcję importu paliw i surowców,
 • wdrożenie systemu pojazdów autonomicznych,
 • przejście na elektryczny transport samochodowy, zasilany z odnawialnych źródeł energii.

Warunkiem osiągnięcia powyższych celów jest wyposażenie całości infrastruktury technicznej w szerokopasmową telekomunikację pozwalającą na szybką transmisję dużych ilości danych w każdym miejscu i o każdym czasie, czyli pozwalającą na użytkowanie przedmiotów typu „smart„. Dlatego wspólny tytuł dla wymienionych powyżej 4-ch bloków tematycznych pierwszego panelu brzmi TELEKOMUNIKACJA W ŚWIECIE SMART. 

Ad. II. Propozycje odpowiedzi na drugie z postawionych pytań kluczowych będziemy prezentować w ramach równoległego panelu zatytułowanego CYFRYZACJA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. Pierwszy etap tej cyfryzacji jest już faktem technicznym i biznesowym, realizowanym pod hasłem budowy sieci „Smart Grids”. W praktyce chodzi o integrację infrastruktury technicznej z sieciami transmisji danych. Realizowanym obecnie zadaniem jest budowa sieci urządzeń pomiarowych i monitorujących, znanych medialnie jako systemy inteligentnych liczników energii elektrycznej (systemy AMI) oraz systemy monitorowania dla sieci „SmartCity”. Budowa systemów monitorująco-pomiarowych jest fundamentem wszystkich sieci telematycznych, czyli takich, w których chcemy instalować urządzenia działające automatycznie i w połączeniu z innymi urządzeniami, zwanymi „inteligentnymi”. Celem technicznym i biznesowym cyfryzacji jest stworzenie możliwości pełnej i powszechnej automatyzacji maszyn i urządzeń korzystających z tej infrastruktury. Rezultatem działań powinno być zwiększenie efektywności ekonomicznej produkcji i transportu oraz redukcja kosztów świadczenia usług. Postawione na wstępie pytanie, jest w istocie pytaniem o wybór technologii, produktów i usług, na rozwoju których powinniśmy się skupić w programach innowacyjnego rozwoju gospodarki. Odpowiedzi będziemy starali się udzielić w ramach panelu CYFRYZACJA SIECI INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ podzielonego na cztery bloki tematyczne poświęcone najważniejszym obecnie problemom, których rozwiązanie zdecyduje o zwiększeniu tempa cyfryzacji. Proponowane sposoby ich rozwiązania przyczynią się do zwiększania rentowności przedsiębiorstw i poprawy stosunku wynagrodzeń do PKB, poprzez wykorzystanie innowacyjnych kierunków rozwoju produkcji i usług.

W ramach wspomnianych bloków tematycznych postaramy się omówić znaczenie cyfryzacji w następujących obszarach:

 • inwestycje w warstwę „inteligentną” sieci elektroenergetycznych,
 • zwiększanie efektywności energetycznej,
 • rozwój magazynów energii,
 • wspieranie innowacyjnej produkcji i usług dla rozwoju OZE dla prosumentów oraz budownictwa pasywnego.

Zaproponowany obszar zwiększonej aktywności pozwoli na pełniejsze wykorzystanie już posiadanej jak i nowej infrastruktury. Spodziewane korzyści z realizacji działań proponowanych w czasie obrad panelu poświęconego procesowi cyfryzacji to:

 • pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego przemysłu ICT dla zwiększenia wartości dodanej generowanej w polskiej gospodarce,
 • przystosowanie polskich sieci elektroenergetycznych do pełnego wykorzystania krajowego potencjału produkcyjnego w zakresie OZE, automatyki przemysłowej i urządzeń telematycznych,
 • zastąpienie energii z importowanych paliw energią z OZE (głównie paneli fotowoltaicznych i mikroturbin) oraz krajowych zasobów paliwowych (gaz, węgiel, zasoby geotermalne),
 • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zastąpienie dotychczasowych systemów oświetleniowych systemami opartymi na produkowanym w Polsce oświetleniu typu LED,
 • wypracowanie i wypromowanie polskiej specjalności przemysłowej opartej na przemyśle ICT produkującym urządzenia z wykorzystaniem nowych technologii energetycznych,
 • rozwój własnej bazy produkcyjnej magazynów energii elektrycznej dla zastosowań stacjonarnych i mobilnych,
 • transformacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego w przemysł pojazdów elektrycznych opartych na własnych systemach magazynowania energii,
 • rozwinięcie nowoczesnej bazy produkcyjnej urządzeń, OZE i materiałów dla rynku prosumentów oraz budownictwa pasywnego,
 • rozwój generacji skojarzonej opartej na ogniwach paliwowych i mikro-turbinach gazowych zasilanych metanem.

Porównując bloki tematyczne pierwszego i drugiego panelu łatwo zauważyć, że propozycja KIGEiT jest w istocie postulatem opracowania programu innowacyjnego rozwoju gospodarki polegającego na synchronicznym rozwoju infrastruktury i przemysłu produkcji urządzeń, które będą jej potrzebować. W ten sposób będziemy mogli stworzyć warunki do generacji zwiększonej – synergią działań – wartości dodanej.

Po raz kolejny, w ramach Forum Gospodarczego TIME będziemy proponować w polityce gospodarczej odejście od reguły trzymania się dobrze sprawdzonych, czyli starych technologii. Uważamy, że nadmierne unikanie ryzyka w kluczowych decyzjach gospodarczych prowadzi nieuchronnie do rezygnacji z innowacyjnej ścieżki wzrostu, jest główną przyczyną stałego spadku udziału wynagrodzeń w wytwarzanym PKB i niepokojąco szybko zwiększa uzależnienie naszej gospodarki od importu paliw kopalnych.

Program KIGEiT promuje politykę wsparcia lokalnej innowacyjności w produkcji i usługach. Pozwoli on na pełne uruchomienie możliwości wynikających z dostępu do rynków UE, które bardzo mocno postawiły na budowę trwałych fundamentów niezależności energetycznej od paliw kopalnych, z wykorzystaniem technologii klasy „smart„.

 

Najważniejsze wystąpienia Forum:

Podczas Forum przedstawione zostały również wyniki prac koncepcyjnych nad najbardziej obiecującymi kierunkami rozwoju infrastruktury sieciowej i przemysłu nowych technologii.

Serdecznie dziękujemy za udział w VI Forum Gospodarczym Time. Mamy nadzieję, że Forum spełniło Państwa oczekiwania i przyczyniło się do zdobycia nowej wiedzy. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych Prelegentów, Partnerów i Patronów medialnych, którzy swoją obecnością podnieśli rangę tego niezwykłego wydarzenia.