Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
5 Forum - 12 Forum Gospodarcze TIME
Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
  • Home
  • /
  • Page

5 Forum Gospodarcze TIME

Forum Gospodarcze TIME stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku nowych technologii w Polsce i na świecie. Tegoroczna edycja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rozwoju telekomunikacji i energetyki połączonych synergią inwestycji w infrastrukturę sieci inteligentnych (Smart Grids) i NGN, tworzeniem usług M2M, budową modeli biznesowych dla energetyki obywatelskiej oraz wieloma innymi zadaniami wynikającymi z opracowanego przez Izbę dokumentu: „Założenia i cele strategii energetycznej KIGEiT”.

Tematyką V FG TIME zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji była dyskusja na temat strategii rozwoju przemysłu ICT i energetyki, który osiągnął sprzedaż ponad 160 mld zł opierając się kryzysowi oraz podtrzymujące wzrost gospodarczy. KIGEiT apeluje, by przygotowana przez nią „Strategia energetyczna”, była poważnie przeanalizowana przez administrację rządową. Jej akceptacja otworzy drogę do budowy polskiej specjalizacji przemysłowej, wzrostu konkurencyjności produktów elektronicznych, elektroniki energetycznej, OZE, urządzeń dla sieci teleenergetycznych i oprogramowania dla usług telematycznych.

Tematy omawiane w czasie sesji V FG TIME odzwierciedlają program rozwoju przemysłu ICT i stanowią propozycje współpracy z branżą energetyczną w procesie konwergencji technologicznej systemów energetycznych i teleinformatycznych. W ramach Forum zaprezentowano modele biznesowe i główne kierunki rozwoju przemysłu nowoczesnych technologii w Polsce. Jest to wizja zgodna z głównymi kierunkami rozwoju technologicznego gospodarek krajów wysokorozwiniętych.

więcej

Członkowie Izby apelują o szybkie zakończenie prac nad ustawą o OZE i nowelizacją Prawa energetycznego, które wprowadzi rzeczywistą możliwość inwestycji w mikroinstalacje prosumenckie i otworzy rynek energetyczny na inwestycje i adaptacje nowych technologii. Zwracamy uwagę, że nie jest to jeszcze jedna ustawa lecz akt o doniosłym znaczeniu gospodarczym ustanawiający kierunek rozwoju całego przemysłu. Dzięki temu Polska będzie w stanie dotrzymać kroku innym krajom UE, które czynią w tym zakresie bardzo szybkie postępy. Utworzenie systemu czasowego wsparcia dla energii wyprodukowanej przez mikroźródła OZE, a nie dla urządzeń je produkujących, to jedyny sposób na uruchomienie środków będących w dyspozycji obywateli i budżetu Państwa na rozwój energetyki w oparciu o własny przemysł. Dzięki temu koszty inwestycji zostaną zrekompensowane nowymi miejscami pracy i wpływami do budżetu Państwa. Możemy zbudować system współpracy urządzeń energetyki wielkoskalowej i obywatelskiej, mamy bazę produkcyjną paneli fotowoltaicznych, mikrowiatraków, mikroźródeł gazowych, pomp ciepła, falowników i całej automatyki energoelektronicznej, niezbędnych do przyłączania tych urządzeń do sieci elektroenergetycznych.

Jest to jedyna perspektywiczna droga do konkurencyjnych cen energii i gospodarki niskoemisyjnej. Jesteśmy jedynym krajem UE, w którym praktycznie nie istnieje sektor firm typu ESCO (firm działających na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej), a usługi telekomunikacyjne typu ESCO nie mają rynku zbytu. Postulujemy o odstąpienie od koncepcji małego „trójpaku”, gdyż nie jest to rozwiązanie prorozwojowe, ale sposób na „ominięcie dyrektyw” i utrwalenie wysoce szkodliwego systemu dofinansowania elektrowni węglowych poprzez utrzymanie mechanizmu współspalania (spalania biomasy razem z węglem w kotłach węglowych). Jego skutkiem będzie zablokowanie prorozwojowych impulsów dla operatorów sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wytwórców energii z OZE i nowych technologii. Proponowane przez KIGEiT rozwiązania postulują likwidację systemu współspalania połączoną z wprowadzeniem nowego systemu opłat dla elektrowni klasycznych i sieci elektroenergetycznych, gwarantujących ich stabilność i otwarcie na innowacje. Potrzebny jest system, w którym opłacalne będzie utrzymywanie źródeł klasycznych w pogotowiu, gdy jest dostępna energia z OZE i ich uruchamianie, gdy tej energii zabraknie. W ten sposób energetyka klasyczna będzie miała podstawy ekonomiczne do aktywnego włączenia się w proces transformacji technologicznej w kierunku inteligentnych sieci energetyczno-teleinformatycznych i energetyki rozproszonej opartej na OZE. Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, że jako przedsiębiorcy mamy prawo i obowiązek domagać się ustanowienia odpowiednich warunków prawnych dla pobudzenia koniunktury gospodarczej poprzez stworzenie prawa umożliwiającego nieskrępowany dostęp do rynku energetycznego dla kapitału znajdującego się w rękach obywateli i przedsiębiorstw. Brak możliwości innowacyjnego rozwoju rynku wytwórców energii spowodował, że bez gwarancji i decyzji rządowych polegających na wykorzystaniu środków publicznych, bardzo trudno zainwestować środki prywatne w zakład przemysłowy produkujący energię elektryczną. Otworzenie energetyki na konkurencyjny rynek usług M2M, które mogą świadczyć podmioty telekomunikacyjne, to podstawa racjonalizacji inwestycji w warstwę „Smart” sieci energetycznych.

Transformacja techniczna energetyki i budowa gospodarki niskoemisyjnej jest wspólnym zadaniem inwestycyjnym branży energetycznej i telekomunikacyjnej, które może dać bardzo silny impuls pobudzający koniunkturę gospodarczą i przyrost ok. 50-60 tysięcy nowych miejsc pracy a także przyczynić się do budowy specjalizacji przemysłowej polskiego przemysłu ICT. Forum Gospodarcze TIME bazuje także na dorobku WARSZTATÓW RYNKU ENERGETYCZNEGO (WRE), które są roboczą platformą gromadzenia i wymiany wiedzy związanej z budową inteligentnych sieci energetycznych. WRE to inicjatywa Prezesów Urzędu Regulacji Energetyki i Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Wielka Gala Forum Gospodarczego TIME

Tradycyjnie po zakończeniu Forum odbyła się Wielka Gala FGTIME, na której Prezes KIGEiT Stefan Kamiński wraz z Ministrem Michałem Bonim uhonorowali członków i partnerów biznesowych zasłużonych dla Izby oraz polskiego przemysłu ICT w związku obchodami 20-lecia działalności KIGEiT.

Głównym wydarzeniem Wielkiej Gali było wręczenie statuetki Złotego Spychacza. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest osobom które:

  • swoją postawą, pracą, zaangażowaniem i poświęceniem w sposób wyjątkowy przyczyniła się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego w Polsce,
  • promuje wdrażanie nowoczesnych technologii,
  • wpływa na podnoszenia standardów i jakości oferowanych produktów i usług
  • z zaangażowaniem wspiera zmiany regulacji i prawa na rzecz poprawy rozwoju i konkurencji całej branży

Tegorocznym laureatem oraz statuetkę Złotego Spychacza V Forum Gospodarczego TIME za zaangażowanie w modernizację energetyki otrzymał Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Marek Woszczyk.

Założenia i cele strategii energetycznej KIGEiT dostępne pod adresem: www.kigeit.org.pl/FTP/sissg/StrategiaenergetycznaKIGEiT.pdf

mniej